EFOP-1.2.7-16-2017-00022 „A Bihari Gyermekotthoni Központban élő ellátottak önálló életkezdési feltételeinek javítása

Pályázat száma EFOP-1.2.7-16-2017-00022
Kedvezményezett neve BIHARI GYERMEKOTTHONI KÖZPONT
A projekt címe A Bihari Gyermekotthoni Központban élő ellátottak önálló életkezdési feltételeinek javítása
Megvalósítás helyszíne Komádi
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma 2017.06.30
Támogatás megítélésének dátuma 2017.12.07
Megítélt támogatás összege (Ft) 24 890 270
Támogatási arány (%) 100
Szerződés hatályba lépésének dátuma 2018.01.29
Szerződésben megítélt támogatás (Ft) 24 890 270
Szerződésben elfogadott összktg. (Ft) 24 890 270
Projekt tervezett kezdése 2018.01.15
Projekt tervezett befejezése 2019.07.15
Kifizetett támogatás összege (Ft) 24 890 270

 

A projekt bemutatása:

A Bihari Gyermekotthoni Központ normál és speciális szükségletű gyermekek részére biztosít teljes körű ellátást, de működési engedélye alapján integráltan is nevelnek különleges és speciális szükségletű gyermekeket. Utógondozást, utógondozói ellátást biztosítanak.
Elhelyezési forma szerint lakásotthoni (12 x 12 fő) és gyermekotthoni (48 fő) és speciális gyermekotthoni (24 fő fiú) ellátásra van lehetőség.

A projekt olyan komplex terápiás rendszert kíván megvalósítani a gyermekvédelmi szakellátásban élő, lakásotthonokban nevelkedő családjukat elveszített gyermekek számára, amelyben a gyermekek szükségleteinek rendeljük alá a terápiás rendszer különböző egyéni és csoportos módszereit.
Az egyéni sérülések, terápiás és fejlesztési igények pontos feltérképezését követően állítjuk össze az adott gyermek terápiás fejlesztési tervét, mely a gyermek sérülés-specifikus szocializáscós és reszocializációs gondozásának elemeit, lépéseit, a munka egyéni ütemezését tartalmazza.
A különböző terápiás és fejlesztő módszerek gazdag eszköztárát kívánjuk tervszerűen alkalmazni annak érdekében, hogy mérhető, pszichometrtiai eljárásokkal is igazolható eredményeket, személyiség állapot változásokat tudjunk dokumentálni.
A program terápiás rendszerében együtt dolgozik a fejlesztő pedagógus, a pedagógus, a szabadidő szervező, az egyéni és csoportos módszerekkel dolgozó terapeuták és pszichológusok, a különböző pszichoterápiás iskolák rendszerében működő szakemberek. Az egyéni immaginációs terápiáktól a pszichodráma és a play-back színpad foglalkozásvezetői, továbbá a vislekedésterápiás elemekkel dolgozó kutya-terapeuták, de fontos munkatárs a szabadidő szervező szakember is. A program külső és belső szakembereit ez a munkatársi szemlélet jellemzi, szakmai együttműködésben és szoros munka kapcsolatban tervszerűen irányított és kontrollált céltudatos és dokumentált olyan fejlesztő, gyógyító folyamatot kívánunk megvalósítani a lakásotthonokban, amely messze meghaladja az alapműködés lehetőségeit. E munkatársi közösség legelső eleme maga a gyermek a programba történő bevonásuk során nagy gondot kell fordítani a megfelelő terápiás motiváció kialakítására, a motivált részvételre, a gyermekkel történő együttműködésre, aminek az előkészítő munka során is meg kell jelennie.

Tevékenységek:

Első interjú, toborzás: A toborzás célja a gyermekek megismertetése a pályázat tervezett programjainak lehetőségeivel, a terápiás részvételre történő megfelelő motiválás, a terápiás motiváció kialakítása, és a terápiákra történő szocailazilás, és annak megkezdése.
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Gazdálkodási ismeretek, Jövőkép kialakítása, Kommunikáció fejlesztése, Tanulás- és munkamotiváció fejlesztése, Szenvedélybeteg prevenció, Szexuális felvilágosító programok, Családi életre való felkészítés
Szabadon választható tevékenységek: Csoportos mediáció, Pszichodráma, AVP tréning, Egyéni pszichoterápia, Hitéleti tevékenység, Családi nap lakásotthonokban, csoportos esetfeldolgozó munka munkatársaknak, AVP tréning felnőtteknek


Indikátorok:

25 éven aluli résztvevők száma: 150 fő
Fejlesztéssel elért gyermekvédelmi szakellátásban részesülők: 60%

Fejlesztéssel elért hozzátartozók: 30%
A fejlesztéssel elért szakemberek: 20 %

A program eredményes megvalósítása esetén a következő eredmények várhatóak:
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, ellátottak önfenntartó képessége fejlődik, mert javulnak az esélyeik a munkavállalásra.
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, ellátottak a sikeres családi életre felkészültebbé válnak, olyan fontos személyiségjegyeik fejlődnek, mely a családi kapcsolatokban, a családi szerepeknek történő megfelelésben sikeressé teszi őket.
Érzelmi intelligencia, empátia, tolerancia, kreatív és erőszak mentes konfliktus kezelés.
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők szociális kompetenciájának szintje emelkedik, sikeresebben alkalmazkodnak és érvényesítik magukat aszertiv módon.
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők családi kapcsolatai erősödnek, támogatjuk és erősítjük kötődési szükségleteiket, kapcsolat tartásukat a családdal, az ellátottak vér szerinti családjai bekapcsolódnak a fenti célokat szolgáló tevékenységekbe.
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők esetében kialakul a szabadidő kulturált eltöltésének és az ismeretszerzésnek az igénye, mert gazdag és változatos, pozitív élményeken alapuló fejlesztő és terápiás célú foglalkozásokon vesznek részt.
Tüneteik csökkenésével sokkal jobb lesz a személyiség állapotuk és közérzetük, ami kialakitja pozitív belső igény szintjüket is erre.
- A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők, és a velük foglalkozó szakemberek aktívan részt vesznek a fenti célokat szolgáló tevékenységekben, ismereteket szereznek és képességeik fejlődnek az önálló életre való felkészítés területén.

végeztük az egyéni pszichológiai kezelések.

A projekt szakmai tartalma megjelenik az intézmény szakmai programjaiban is.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.